Blog > Utile > Obţinerea certificatului de handicap pentru copii

Pentru că atunci când am făcut primul certificat de încadrare în grad de handicap pentru Rareș ne-am lovit de tot felul de probleme, voi prezenta aici toate etapele ce trebuie parcurse (pentru cazurile noi, cei care au făcut asta o dată presupun că știu deja ce trebuie sa facă), dând astfel o mână de ajutor altor părinți care poate caută informații în acest sens.

În primul rând aceasta este lista cu documentele ce trebuiesc depuse la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Serviciul de Evaluare Complexă, în cazul nostru din județul Timiș:

 • Cerere tip – completată de către părinte/reprezentantul legal al copilului (formularul se eliberează și de la sediul serviciului);
 • Certificatul medical – eliberat de către medicul specialist, vizat de către medicul Director (original);
 • Bilet de ieşire din spital sau scrisoare medicală de la medicul specialist (copie Xerox);
 • Fişa medicală sintetică – completată de către medicul de familie;
 • Fişa psihologică de la specialistul care evaluează copilul şi vizată de către unitatea emitentă (spital, cabinet);
 • Fişa educaţională – eliberată de către şcoala / grădinița frecventată de copil;
 • Ancheta socială – eliberată de primăria de la domiciliul copilului; ATENȚIE! Deși noi am obținut în fiecare an ancheta socială pentru dosar, am aflat recent că pentru copiii crescuți in familia naturală această anchetă nu este necesară. Ea se solicită doar la adulții care intră la evaluare sau la copiii aflați în plasament sau în alte situații deosebite.
 • Raportul de monitorizare privind aplicarea planului de recuperare şi recomandări – centru de recuperare /zi, şcoală specială /de masă, medic de familie / specialist, cabinet privat, etc. (pentru cazurile vechi – formularul se eliberează și de la sediul serviciului);
 • Copia certificatului de naştere al copilului, copia actului de identitate;
 • Copia actelor de identitate ale părinţilor / reprezentanţilor legali ai copilului;
 • Copie după sentinţa de divorţ /copie după noul certificat de căsătorie – după caz;
 • Copie sentinţa civilă privind delegarea exerciţiului drepturilor părintești/dispoziţie de instituire a tutelei / hotărâre judecătorească rămasă definitivă de încredinţare a copilului unei familii sau persoane – după caz;
 • Copie după vechiul certificat de grad /certificat de orientare şcolară – cazuri vechi;
 • Fişa de evaluare continuă cu recomandări psihopedagogice de orientare a elevilor cu cerinţe educative speciale, eliberată de comisiile interne a școlilor speciale – după caz;
 • Adeverinţe de venit părinţi/reprezentanţi legali; după caz cupoane pensie / alocaţii / buget complementar / indemnizaţii / alte drepturi etc.
 • Dosar plic şi 2 folii plastic.

Voi prezenta în detaliu, pașii facuti de noi (mentionez că locuim în județul Timiș):

Pasul 1

Așadar, pasul 1 este să obțineți bilete de trimitere de la medicul de familie. Câte un bilet de trimitere pentru fiecare specialitate, adică pentru fiecare afecțiune a copilului. Daca are o singură afecțiune, veți avea nevoie doar de două bilete de trimitere. De ce două? Pentru că, fiind vorba de un copil, trebuie să ajungeți în primul rând la medicul specialist care tratează afecțiunea de care suferă copilul, și apoi pentru că trebuie să mergeți și la neuropsihiatrie infantilă (NPI) / neurologie pediatrică. Medicii specialiști vor elibera câte un certificat medical (e un formular tipizat) de care e nevoie în dosar.

Pasul 2

Dar ATENȚIE! pasul 2 înainte de a ajunge la neuropsihiatrie TREBUIE să mergeți cu copilul la un psiholog pentru a obține fișa psihologică fără care neuropsihiatrul nu va elibera certificatul medical. Și din nou atenție, sunt destul de puțini psihologi care acceptă să elibereze această fișă psihologică pentru copiii foarte mici. Noi am avut probleme în acest sens când i-am făcut prima dată certificatul lui Rareș, chiar am dat peste un psiholog care a început să râdă când a auzit și m-a întrebat ce evaluare psihologică să facă unui copil de 7 luni?!

Așadar, soluția cea mai simplă este să mergeți fie la Spitalul de Neuropsihiatrie Infantilă de pe str. Corbului (mă refer la cei care sunteți din Timișoara) unde aveți toate șansele să obțineți și fișa psihologică de la psiholog dar și certificatul medical de la neuropsihiatru. Sau, de exemplu Cabinetul Medical Dr. Bacoș Iuliu Cosma (unde mergem noi cu Rareș de peste 3 ani) au și psiholog și neurolog, doar că trebuie făcută programare cu ceva timp înainte.

Pasul 3

Urmează pasul 3, adică drumul la medicii specialiști. Câte unul pentru fiecare afecțiune de care suferă copilul, plus neuropsihiatru. Noi cu Rareș am mers la neuropsihiatrie infantilă datorită problemelor neurologice puse pe seama chistului, la oftalmolog și la medicul pediatru. Eram în dilemă dacă trebuie să mergem și la neurochirurg dar până la urmă nu a fost nevoie. Medicii specialiști eliberează câte un certificat medical. Faceți două rânduri de copii după fiecare certificat și mergeți la pasul următor 🙂

Pasul 4

Vă întoarceți la medicul de familie căruia îi rămâne un rând de copii după certificatele medicale, și care vă eliberează un document numit Fișa medicală sintetică. Atenție, acest document trebuie vizat atât cu ștampila medicului, cât și cu ștampila unității/policlinicii!

Pasul 5

Mergeți la primăria de domiciliu, la serviciul social și solicitați întocmirea unei anchete sociale. Ancheta socială s-a făcut după ce am obținut toate certificatele, nu au solicitat copie, doar au vrut sa vadă că le avem. În mod normal, asistentul social vine acasă și completează un formular tipizat numit Ancheta socială (pentru copilul cu dizabilitati). Totuși, atenție! S-ar putea să nu aveți neapărat nevoie de acest document. Deși noi l-am obșinut în fiecare an și l-am băgat la dosar, am aflat recent că nu este obligatoriu pentru copiii crescuți în familia naturală. De regulă se face doar la adulții cu handicap sau la copiii aflați în plasament sau în situații familiale mai deosebite.

Pasul 6

Solicitați eliberarea de adeverințe de venit de la serviciu pentru părintele care lucrează, pentru mama care este în concediu de îngrijire copil este necesar cuponul care este dovada ca beneficiaz de indemnizație.

Pasul 7

Am pregătit dosarul, pe lângă toate actele descrise în pașii anteriori, am făcut copii după toate documentele medicale adunate până la momentul respectiv (așa mi-au recomandat medicii care ne-au eliberat certificatele medicale, dar la comisie nu au reținut nici o copie, însă când am depus dosarul doamnele de la direcție s-au uitat peste aceste documente), copie după certificatul de naștere, după cărțile de identitate ale ambilor părinți și cam atât.

Repet, dosarul pe lângă aceste copii, va conține și certificatele medicale și fișa psihologică în ORIGINAL. Al doilea rând de copii pe care l-ați făcut după certificate și fisa psihologică la pasul 3 sunt pentru dumneavoastră, vă recomand să păstrați un rând de copii. În plus va trebui să completați și o cerere tip.

Pasul 8

Faceți programare pentru a depune dosarul pentru expertizare, sunând la tel. 0256 – 494 497, după următorul program: lunea, miercurea, joia și vinerea – între orele 12.00 – 16.00 (marțea nu este program cu publicul!!!). Când sunați s-ar putea să fiți întrebați pe ce diagnostice, sau pe ce specialități solicitați încadrarea în grad de handicap. Pe noi ne-au întrebat.

Pasul 9

La data programată vă prezentați la Direcție, împreună cu copilul și dosarul ce conține toate actele. Adresa la care trebuie să mergeți este: Str. Regina Maria nr. 3, Timişoara (pentru cine nu știe, așa cum am pățit noi că am confundat strada regina Maria cu P-ța Maria, este vorba despre clădirea în care înainte era Leagănul de Copii, chiar pe colț, partea dreaptă, cum vi pe traseul troleibuzului 14 dinspre centru și mergi înspre Gara de Nord, cu intrare imediat după stația de troleibuz). Când ne-am dus să depunem dosarul mă așteptam să fie examinat copilul din toate unghiurile și pozițiile, dar a fost ceva de rutină. Doamnele de la direcție sunt foarte amabile, nu a trebuit decât să răspund la câteva întrebări și s-au uitat puțin la Rareș. Analiza efectivă a dosarului în comisie se face cam la o lună din momentul depunerii dosarului, după care în câteva zile se eliberează certificatul de încadrare într-un grad de handicap pentru copil.

Pasul 10

Ridicarea certificatului se face în aproximativ o lună. Dar când depui dosarul doamnele de-acolo îți vor da un tipizat ce conține mai multe informații, printre care și data la care poți să ridici certificatul. Noi, de exemplu, am fost să depunem prima dată dosarul în 22.12.2009, în 21.01.2010 a intrat în comisie și pe 25.01.2010 am ridicat certificatul. Certificatul se eliberează de secretariatul comisiei pe bază de semnătură, lunea, marțea și miercurea în prima săptămână după ce dosarul a trecut prin comisie, între orele 8.30-15.30. Odată cu certificatul, în cazul nostru, am ridicat și un plan de recuperare care conține recomandări cu privire la recuperarea medicală și nu numai.

Pasul 11

După ce ridici certificatul, trebuie să mai mergi în două locuri: la Serviciul de Evidență a Persoanelor cu Handicap pentru a fi luat în evidență – lângă Piața 700, în spatele azilului de bătrâni Adam Muller Guttenbrun. Aveți grijă că locul ăsta e cam pitit, chiar în spatele azilului e o străduță care se numește Franz Liszt (fosta Onești), mergeți pe partea stângă a străzii până dați în gardul parcului botanic, adică până se înfundă strada (e foarte scurtă străduța, vreo 200-300m) și cotiți stânga, urcați pe rampă și intrați pe ușa de metal. Pentru copii actele se depun la camera 3.

ATENŢIE!!! Aici se lucrează după următorul program: lunea, marțea și miercurea între 11-16, iar joia și vinerea între orele 8-13.

E bine să depuneți actele cât mai repede, ca să intrați la plată din luna următoare. Apoi, cu același rând de acte (imediat vă spun ce anume) mergeți și la Direcția Muncii (de fapt numele exact al instituției este Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Timiș) pe str. Mercy nr. 2, la parter, secretariat (pe linia de tramvai cum mergi dinspre Piața Libertății spre Hotelul Continental, pe partea stânga, pe colț, imediat după librăria Humanitas, cu mulți ani în urmă acolo a fost sediul Casei de Pensii). De fapt, la Direcția Muncii mergeți doar dacă copilul are la data eliberării certificatului de handicap măcar câteva luni peste 1 an. Eu prima dată m-am dus degeaba, Rareș având atunci doar 8 luni nu beneficiam de alte drepturi decât cele pe care le aveam deja, mă refer la alocație sau indemnizația de maternitate.

Legea spune că pentru copiii cu handicap mama/tatăl poate sta în concediu de îngrijire copil și, implicit, poate beneficia de indemnizația de maternitate aferentă dar și de alocația copilului în cuantum de 200ron (în mod normal după împlinirea vârstei de 2 ani alocația copilului scade de la 200 ron la 42 de ron) până când copilul cu handicap împlinește 3 ani. Și, pentru că tot am pomenit de “acte”, să vă spun despre ce e vorba: copie certificat naștere copil, copie cărți identitate părinți, copie certificat căsătorie părinți, copie certificat încadrare în grad de handicap, copie plan de recuperare, o fotografie 20/30mm a copilului (mie nu mi-au oprit-o, au zis că nu e nevoie) și o folie de plastic. Pentru copiii mai mari e nevoie și de o adeverință de la școală sau o declarație pe propria răspundere că nu frecventează nici o formă de învățământ.

Când mergeți cu actele la Serviciul de Evidență a Persoanelor cu Handicap, va trebui să completați o serie de documente, doamnele de acolo vă explică foarte clar. Oricum, și documentele variază în funcție de gradul de handicap.

Pasul 12

După ce depuneți actele de la pasul 11 și copilul este luat în evidență vă întoarceți cu avizul primit la primăria de domiciliu, la serviciul social, astfel încât să fie luat în evidență și aici.

Puteți descărca o parte din formularele tipizate necesare la dosarul ce se depune pentru evaluare la comisie de pe adresa: www.dgaspctm.ro. Găsiți aici: cererea tip, fișa medicală sintetică (eu am dus-o medicului de familie), fișa psihologică (noi n-am avut nevoie, psihologul la care am fost a avut formular), fișa educațională (pentru Rareș nu a fost cazul), fișa de evaluare continuă (pentru Rareș din nou nu a fost cazul), ancheta socială (asistentul social de la Primăria Peciu Nou, unde locuim noi, avea formularul) și raportul de monitorizare (de acesta aveți nevoie la 6 luni după primirea certificatului pentru a fi depus la direcție, se monitorizează respectarea planului de recuperare, e un formular pe care îl completează medicul de familie și instituția/instituțiile care se ocupă de recuperarea medicală a copilului)

Sper că am fost destul de explicită, cine are întrebări ne poate trimite un mesaj la una din adresele de la contact, sau lăsaţi un comentariu mai jos. Foarte important este să fiți atenți că certificatele medicale pe care le obțineți de la medicii specialiști sunt valabile doar 3 luni! Deci nu vă întindeți prea mult cu întocmirea dosarului, că trebuie să o luați de la capăt. Iar certificatul de handicap este valabil doar un 1 an! Pentru că durează în jur de o lună eliberarea lui, depuneți dosarul cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui vechi.

Cam atât, baftă. Nu vă dați bătuți, veți avea mult de umblat, dar o faceți pentru copilul vostru.

Și, CEL MAI IMPORTANT: INFORMAȚI-VĂ CU PRIVIRE LA DREPTURILE PE CARE LE AU PERSOANELE CU HANDICAP ȘI LUPTAȚI-VĂ PENTRU DREPTURILE COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ

Taguri: , , , , ,

11 comentarii

 1. Lemnete Marcela spune:

  Am o fetiță de 8 ani. De la 3 ani a primit diagnosticul de platfus bilateral. De 2 ori pe an am fost la ortoped si am primit referat pentru obtinerea de ghetuțe, talonete și orteze. Nu am știut dacă se încadrează la un handicap să obțin certificat pentru că nu m-am gândit că este necesar. Soțul și soacra mea au avut această problemă și nu o duc prea bine cu coloana și genunchi. Aș vrea să știu dacă pot să obțin certificat în mod special că reforma învățământului se pregătește cu un examen la educație fizică și nu cred că fetița mea are șanse normale în fața acestui examen. Nu are nici un fel de altă problemă. Vă rog foarte mult să mă sfătuiți.

 2. andreea soicut spune:

  Buna ziua. vreau s astiu daca exista o lista cu afectiunile copiilor care se pot incadra intr-un handicap ? va multumes

 3. Sircu Anda spune:

  Buna ziua, eu am un baietel de 1 an si 5 luni, nascut cu varusequin sever bilateral, am trecut prin mai multe proceduri specifice, ghipsuri, incizie de tendon si acum purtam orteze pana la 4 ani, insa de la 1 an numai 12 ore pe zi (pana la 1 an -23 de ore / zi) , s-ar incadra la handicap??? eu sunt in CCC pentru 2 ani si ma gandesc sa incep demersurile pt prelungirea cu un an , asta daca va fi acceptat dosarul lui de comisie. noi suntem intr-o situatie dificila , acum stam de cateva luni in sibiu , insa venim din iasi, acolo e si dr ortped a lui bebe ,si tot de acolo am si eu depus dosarul pt indemnizatie, si in martie vrem sa mergem o fuga acolo sa depunem cele necesare, insa marea mea intrebare este…dupa ce luam ceritificatul de la ortoped, mergem la Directie, inteleg? acolo tre sa mergem cu bebe? acolo va fi consultat? sau si peste o luna cand intra dosarul in comisie trebuie sa il verifice si comisia pe bebe? ca nu am putea sta atat de mult acolo! multumesc si sper ca am reusit sa ma fac inteleasa! aaa si daca picioarele lui bebe s-au indreptat dar inca este pana la 4 ani in perioada de recuperare, s-ar putea incadra sa beneficiez eu de aceasta prelungire?

  • diana spune:

   Buna ziua. Doamna Anda, si eu sunt o mama cu un copil cu dizabilitati. Nu cunosc in amanunt cazurile pentru care se poate acorda certificatul de handicap. Dar, atata cat cunosc, dupa parerea mea cred ca micutul poate beneficia de incadrare in grad, iar dumneavoastra sa va prelungiti concediul de ingrijire copil cu cel putin inca un an. Articolul pe care l-am scris a fost facut in ideea de a ajuta alti parinti la momentul in care fac dosarul de evaluare complexa a copilului. Sa stiti ca procedura de depunere a dosarului si evaluare depinde de la judet la judet, in functie de cum este organizat Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Handicap. Descrierea din articol este pentru Timisoara. Copilul trebuie sa fie prezent la momentul depunerii dosarului, nu si la intrunirea comisiei. Cel mai bine este sa va adresati Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul in care locuiti, ei va vor indruma. Nu asteptati sa implineasca 2 ani, faceti asta din timp, dureaza ceva adunarea tuturor actelor necesare, programarea la comisie si apoi asteptarea eliberarii certificatului.

 4. Sircu Anda spune:

  Buna ziua, eu am un baietel de 1 an si 5 luni, nascut cu varusequin sever bilateral, am trecut prin mai multe proceduri specifice, ghipsuri, incizie de tendon si acum purtam orteze pana la 4 ani, insa de la 1 an numai 12 ore pe zi (pana la 1 an -23 de ore / zi) , s-ar incadra la handicap??? eu sunt in CCC pentru 2 ani si ma gandesc sa incep demersurile pt prelungirea cu un an , asta daca va fi acceptat dosarul lui de comisie. noi suntem intr-o situatie dificila , acum stam de cateva luni in sibiu , insa venim din iasi, acolo e si dr ortped a lui bebe ,si tot de acolo am si eu depus dosarul pt indemnizatie, si in martie vrem sa mergem o fuga acolo sa depunem cele necesare, insa marea mea intrebare este…dupa ce luam ceritificatul de la ortoped, mergem la Directie, inteleg? acolo tre sa mergem cu bebe? acolo va fi consultat? sau si peste o luna cand intra dosarul in comisie trebuie sa il verifice si comisia pe bebe? ca nu am putea sta atat de mult acolo! multumesc si sper ca am reusit sa ma fac inteleasa! aaa si daca picioarele lui bebe s-au indreptat dar inca este pana la 4 ani in perioada de recuperare, s-ar putea incadra sa beneficiez eu de aceasta prelungire?

 5. Sircu Anda spune:

  Buna ziua din nou! revin cu o intrebare , dupa cateva telefoane bune la nu stiu cate birouri, (imi e greu sa merg mereu cu bebe in brate in orasul asta mare, si mereu cu taxiul….:( dar azi o sa incep sa culeg informatiile fata in fata ) ; am aflat ca certificatul de incadrare are valabilitate 6 luni sau 1 an din data eliberarii de comisie, nu? cine hotaraste cata valabilitate are, ca daca o sa se decida ca e numai pt 6 luni, nu am facut nimic 🙁 ? la noi bebe abia in septembrie face 2 ani si am fost sfatuita sa incep demersurile prin iulie sa prind apoi an intreg, nu asa cum vreau eu sa ma apuc acum , si sa fie valabil numai pana in aprilie anul viitor, ai idee mami cum sta treaba?

 6. Diana spune:

  Buna ziua am si eu o întrebare,fetita mea sa nascut doar cu doua deghete la manuta dreapta ,diagnostic la nastere mana de crab.Datorita unui medic care mi-a zis ca fetita nu va trece de comisie nu iam facut certificat.Credeti ca e prea tarziu acu la 2 ani sa-i fac certificat de handicap.Datorita faptului ca nu am fost îndrumata si sfatuita corect nu iam facut.Specific ca fetita misca mana ca pe o mana normala ,nici nu zici ca are doar 2 deghete la manuta dreapta .Va multumesc o zi buna

  • diana spune:

   Buna ziua. Imi cer scuze, eu sunt doar mama unui copil cu dizabilitati, ar trebui sa va adresati cu aceasta intrebare Comisiei pentru Evaluarea Complexa a Copilului cu Handicap din raza judetului unde locuiti.

 7. Mihaela spune:

  Buna ziua am un baiat de 9 ani jumatate am descoperit de aproape 1 an ca maladia stargard de gradul 3 stie cineva ce grad ar fii

  • diana spune:

   Buna ziua. Imi pare rau, dar nu va pot ajuta, pentru ca nu sunt nici medic si nici jurist de profesie, sunt doar mama unui copil cu dizabilitati. Ar trebui sa va adresati unui medic specialist pentru obtinerea certificatului medical, in functie de afectiunea pe care o are si apoi la Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Handicap din judetul in care locuiti (in Timis acest serviciu se afla in cadrul Directiei pentru protectia copilului). Succes si sanatate!

Lasă un comentariu